Zaman andan ibarettir, kullanmasını bilene...

Matematik ve Düşünce

Etrafınıza bakın herhangi bir şekilde üçgen, dörtgen veya geometriye ait bir şey var mıdır? 
Evet var diyorsanız.
Bu sorgulama yapılmadan öğretilmiş bir eğitim sisteminin ve yönlendirilmiş bir eğitim modelinin ürünüdür. 
İşin aslında hiç kimse evrende bir üçgen, dörtgen, çokken veya çemberin varlığını ispatlamayaz.
Hatta geometrinin en temel yapı taşı olan noktayı dahi ispatlamayaz.  
Bunun gerekçesi olarak nokta boyutsuz ve tanımsız olmasından kaynaklıdır.
Noktanın hemen ardından doğru gelir matematikte. Doğruya gelince, noktanın varlığı kabulünden hemen sonra kabul edilen ikinci bir tanımsız varlıktır. Noktadan  farklı olarak doğruya bir boyut kazandırılmış olmasıdır.  Bu iki tanımsızdan sonra tanımla uğraşılmadan direk olarak iki boyutluya geçilerek, üçgenler, dörtgenler devamında da çembere kadar bir hayal dünyasında yolculuğa çıkılmıştır, bu ürünlerin üç boyutlu evrende gösterimine gidilmiştir.  Ama ne yaparsanız yapın çıkaracağımız her ürün üç boyutlu olduğundan, en fazla iki boyutlu olan bu ürünleri gerçekliğe dönüştürecek olmuyorsunuz.  Bu ürünlerin varlığını suda veya aynada yansımalar olarak kabul edebilir oluyorsunuz.  Dolayısıyla iki boyutlar ancak bir yansıma veya düşünceden ibarettir.
Yeteri kadar nokta düşünülmüş  olmasaydı,  günümüz hu kadar hızlı "gelişir miydi?" gelecegin daha hızlı gelişmesi için çok düşünmemiz gerekir. Düşünme ile delirme arasında ki ince çizgi düşüncelerini kontrol edememek tir. 4 yaşından itibaren çocuklarımıza düşünmeyi öğretir ve bu düşüncelerini görselliğe dönüştürmelerini sağlarsanız geleceğin düşünür ve üretken insanlarını yetiştirmiş ololursunuz.
Şöyle bir düşünme ve üretme testi yapalım..
Test. Çocuğunuzla 3 adım saat 12 yönünde, sonra 4 adım saat üç yönünde adımlar atınız. Sonra başladığınız noktaya geri gelmek için kaç adım atmalıyız etkinliğini oluşturun.  Bu çalışmada ki tüm verileri görselliğe dönüştürülmesi yapınız.  Her bir fert ayrı ayrı olarak.
Bu deneyimlerinizi bizimle paylaşınz.
Bu testte öğrenilebilecek kazanımlar...
1. Saat 12 yönünün insanın onu olduğunu 
2. Saat 3 yönü insanın sağ tarafı olduğunu 
3. 3 sayısı 4 sayısı her insan için aynı olduğunu 
4. Aynı sayılar herkes için farklı bir anlam oldugunu. 
5. Aynı işi yapan insanların aynı sonuca ulaşacağını..
6. Büyüklük ve küçüklük kavramların sadece bir algı olduğunu. 
7. Ben küçükken bana büyük gelenler aslında çok küçük olduğunu
8. Bana büyük gelenler ben büyüdüğümde bana küçülecektir.
9. Dik üçgeni 
10. Üç dört beş üçgeni..
.....

 

gYorum Bölümü