Zaman andan ibarettir, kullanmasını bilene...

Kimim

Temel hedefimi iki ana başlık altında toplayabilirim.

1. Hedefim: Ortaöğretim matematiğini çok daha etkili ve olabildiğince kısa yöntemlerle anlatmaktır. Bunu da üç ana başlık altında topladım.
      I. Benzeştirme modeli: Birbirine benzeyen ifadeleri bulmak ve bu ifadelere yoğunlaşmak.
     II. Değer verme modeli: Bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla ve bilinmiyenler tamsayı kümesine ait ise değer vermek.
     III. Kural uygulama: Matematiğe ait temel kurallarla hareket etmek. Örneğin limit, türev ve integral gibi kanunları olan kurallar.
2. Hedefim: Gerçek hayat ile matematik arasındaki formülleri yakalayan ve bu iki kavram arasında geçişleri sağlayacak arkadaşlar edinmek.

 Yorum Bölümü